Author: Andrzej

Na rozpatrzenie wniosku w programie Mój Prąd 3.0 poczekasz… ponad rok

W dalszym ciągu trwa rozpatrywanie wniosków złożonych w trzeciej edycji programu Mój Prąd, który zakończył się jesienią 2021 roku. Według najnowszych informacji opublikowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na rozpatrzenie wniosku trzeba poczekać… 300 dni roboczych, a w niektórych przypadkach jeszcze dłużej. Program Mój Prąd jest jedną z najpopularniejszych inicjatyw wspierających rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Już około 900 tys. inwestorów zostało prosumentami, z czego przeważająca część zdecydowała się na inwestycję w fotowoltaikę. Dotychczas przeprowadzone trzy nabory przełożyły...

Co z rozbudową instalacji fotowoltaicznej po 1. kwietnia 2022? Odpowiada ENERGA

Zmiany rozliczeń energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej dotkną nowych prosumentów, czyli tych, którzy wyślą zgłoszenie o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci po 31. marca 2022 roku. O zmianę systemu rozliczeń obawiają się jednak również dotychczasowi prosumenci, którzy myślą o rozbudowie swojej instalacji. Czy słusznie? Dla Redakcji odpowiada kolejny Operator - ENERGA. 1kwietnia 2022 roku wejdzie w życie nowy system rozliczeń prosumentów - net-billing. Choć system ma dotyczyć nowych prosumentów, do naszej Redakcji cały czas napływają pytania od czytelników, którzy obawiają się,...

Sejm RP

Sejm przegłosował zmiany dla prosumentów

Dzisiaj Sejm zdecydował o przyszłości energetyki prosumenckiej w Polsce. To było najważniejsze głosowanie dla polskich prosumentów od 2015 roku, kiedy wprowadzany był system opustów. W wyniku dzisiejszego głosowania od 1 kwietnia 2022 r. wprowadzony zostanie nowy system rozliczeń w formie net-billingu. Historia legislacji jeśli chodzi o energetykę prosumencką jest pełna niespodziewanych zwrotów akcji. W 2015 roku, gdy przyjmowana była ustawa o odnawialnych źródłach energii, partie tworzące koalicję rządzącą chciały zapisać w niej system rozliczania prosumentów polegający na sprzedaży nadwyżek energii zgodnie...

  Treść:

   Treść:


    [acceptance* pdo]Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Amon Ra Energy sp. z o.o.[/acceptance]

    Previous Next
    Close
    Test Caption
    Test Description goes like this